Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktOchotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie

Adres: ul. Warszawska 15; 05-830 Nadarzyn; tel.:(22) 729 81 83

Prezes: Mirosław Chilmanowicz

Naczelnik: Arkadiusz Kiliński
Adres internetowy: www.osp.nadarzyn.pl

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie sięga początków XX wieku.W 1906 roku założona zostaje pierwsza jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej. Jej twórcami i fundatorami byli najbardziej zacni i wpływowi mieszkańcy Nadarzyna. Początkowo Staż mieściła się w drewnianej szopie obok domu organisty, przy nadarzyńskim kościele. Jednym z założycieli i pierwszym naczelnikiem był Filip Orlański, prezesem Józef Kotarski. Zorganizowani i umundurowana Straż liczyła w pierwszym etapie 36 członków i 42 sympatyków. W 1915 roku ustępujące wojska carskie zniszczyły remizę i sprzęt. Przystąpiono do ponownego organizowania straży, co udało się dzięki pomocy miejscowej społeczności. W 1918 roku członkowie straży brali udział w rozbrajaniu Niemców. W 1921 roku przystąpiono do budowy murowanej remizy, na Nadarzyńskim rynku. W 1938 roku Straż Pożarna otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Nadarzyna. Sztandar ten został zniszczony przez podczas II wojny światowej, a nowy ponownie ofiarowany przez  mieszkańców, z wizerunkiem Św. Floriana przetrwał do dziś.

W latach okupacji hitlerowskiej strażacy działali w konspiracji. Narażając życie ukrywali sprzęt gaśniczy. Powojenną działalność Straż Pożarna rozpoczęła w 1947 roku. Powołano nowy zarząd, kompletowano i modernizowano sprzęt. W 1962 roku postanowiono zbudować w czynie społecznym nową, większą strażnicę. Nowy budynek oddano do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w 1972 roku.

W 1974 roku przystąpiono do organizowania młodzieżowych drużyn pożarniczych harcerskich, a organizatorem i opiekunem był i jest niezmiennie do dziś dnia Pan Leon Giżycki.

W 1981 roku Zarząd Główny ZOSP odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa OSP Nadarzyn, za 75-letnią chlubną i owocną działalność społeczną w służbie pożarniczej.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie, od chwili powstania brała czynny i ofiarny udział zarówno w gaszeniu pożarów, jak i w życiu społecznym Nadarzyna.

OSP oprócz modernizacji sprzętu, szkolenia i działalności bojowej prowadzi też działalność kulturalno - oświatową, wspólnie z hufcem ZHP.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie powstała i dynamicznie rozwija się Gminna Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyrygentem niezmiennie od momentu powstania orkiestry w 1998 roku jest Mirosław Chilmanowicz. Obecnie liczy ona 45 muzyków. Orkiestra swoimi występami z wciąż poszerzającym się repertuarem uświetnia i tworzy oprawę muzyczną imprez gminnych, bierze udział w przeglądach i konkursach.

Numer 6-2006

Straż posiada obecnie 3 samochody bojowe z osprzętem (w tym jeden do ratownictwa drogowego). Nadarzyńska OSP jest jednostka wchodzącą w skład krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. (kliknij na okladce - artykul w gazecie) W 2006 roku OSP Nadarzyn obchodziła 100-lecie swego istnienia, z tej okazji 11 czerwca 2006 r. odbyły  się uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się otwarciem nowej strażnicy.


Na przełomie roku 2008/2009 Gmina Nadarzyn uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Nadarzyn (w kwocie 845 514,00 zł.).

Rys historyczny OSP Nadarzyn kliknij! 


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.012 |