Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktGminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”


Adres: ul. Kościelna 2,05-830 Nadarzyn; tel.: (22)739 73 11;

Filia w Młochowie: ul. Mazowiecka 5a, 05-831 Młochów; tel.: (22)729 90 47;

Adres internetowy: www.ognisko.nadarzyn.pl

Dyrektor: Krystyna Masłowska

Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” utworzone zostało na mocy Uchwały Rady Gminy z dn. 02.03.2005r. i jest gminną jednostką organizacyjną o statusie jednostki budżetowej.

Swoją działalność rozpoczęło 01.04.2005 roku, a jest ona kontynuacją pracy opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej od 1997 r., pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmiany jakie nastąpiły zostały podyktowane potrzebą dostosowania do obowiązujących przepisów.

Sierpień 2005, kolonie w Świnoujściu

Ognisko jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Opieką obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Ogółem w obu placówkach jest obecnie 70 dzieci. Ognisko pracuje przez cały rok szkolny, we wszystkie robocze dni, nie krócej niż 5 godzin dziennie.

Głównym celem Ogniska jest wszechstronna pomoc dziecku, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, różne formy pomocy materialnej, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Do ogniska uczęszczają również dzieci i młodzież z tzw. grupy koleżeńskiej, a są to najczęściej przyjaciele wychowanków, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach i włączają się do pomocy koleżeńskiej. Często do tej pomocy dołączają się także wolontariusze. Dzięki ich życzliwej pomocy można realizować wiele interesujących i często trudnych przedsięwzięć.

W okresie wakacji Ognisko organizuje półkolonie, gdzie przeprowadzane są różnorodne gry, zabawy, wspólne zajęcia, wyjazdy, piesze wycieczki krajoznawcze. Natomiast w okresie ferii zimowych organizowane są dwutygodniowe zimowiska.

W sierpniu 2005 r. dzięki pomocy Urzędu Gminy Nadarzyn oraz dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych sponsorów udało się zorganizować kolonie w Świnoujściu, w których uczestniczyło 45 dzieci z terenu gminy Nadarzyn.

Latem 2006 roku grupa wychowanków ogniska  odpoczywała na koloniach w Wójtowicach, na Ziemi Kłodzkiej. Wakacje w 2007 r. wychowankowie „Tęczy” spędzili: na koloniach we Władysławowie i w Zakopanym, na trzydniowej wycieczce (śladami Jana Pawła II) oraz biorąc udział w półkoloniach. W 2008 r. – kolonie w górach (Rabka), nad morzem (Jarosławiec) oraz półkolonie.


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.009 |