Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPROJEKTY, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE
 • Lata 2004-2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013


 • Instytucje, z którymi Gmina Nadarzyn współpracowała w celu pozyskania dotacji:


  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  Fundacja PZU
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”  Programy, w ramach których Gmina Nadarzyn pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych:


  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Program „Orlik 2012”
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej


  Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent B i komponent D


  Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych


  © 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
  Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
  Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
  0.006 |