Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktWarto wiedzieć !!!

Rezerwat Młochowski ŁęgGmina Nadarzyn – położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Zajmuje obszar o powierzchni 7340 ha, a zamieszkuje ją ponad 10 000 mieszkańców. W okresie wiosenno-letnim liczba ludności gminy zwiększa się ze względu na użytkowników działek letniskowych („sezonowych” mieszkańców jest ok. 7000 tysięcy). W skład gminy wchodzi 15 sołectw.

W zagospodarowaniu terenu przeważają grunty orne (60%), użytki zielone, łąki i pastwiska oraz lasy. Największym kompleksem leśnym gminy są Lasy Młochowskie, położone w jej południowo-zachodniej części. W ich obrębie utworzono dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Łęg (12 ha) i Młochowski Grąd (27 ha).

W gminie Nadarzyn jest ok. 1200 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo usługowe, przemysłowe i mieszkaniowe (większość tych gruntów jest położona wzdłuż trasy katowickiej).

Nadarzyn to miejsce dla tych, którzy cenią sobie spokój i ciszę, bliskość malowniczych terenów zielonych i lasów. Dodatkowym atutem jest bliskość Warszawy i lokalizacja przy trasie katowickiej. Z każdym rokiem Nadarzyn zyskuje miejski charakter. W szybkim tempie wzrasta liczba nowych zabudowań, powstają nowe ulice domów jednorodzinnych i willi.

Intensywnie rozwija się sieć handlowo-usługowa w samym Nadarzynie i w innych miejscowościach znajdujących się na terenie gminy. Wciąż przybywa nowych sklepów i zakładów usługowych co ułatwia mieszkańcom gminy załatwianie najpotrzebniejszych spraw. Na terenie gminy Nadarzyn znajdują się zabytkowe parki: w Bielinach, Młochowie, Paszkowie i Rozalinie (ten ostatni w rękach prywatnego właściciela).

 
Nadarzyn 19 km od WarszawyKorzystne położenie dla inwestorów

Położenie gminy Nadarzyn przy trasie Warszawa-Katowice, oraz niewielka odległość od trasy Warszawa-Kraków, stwarzają możliwość szybkiego i łatwego dojazdu do ekonomicznych centrów kraju (Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków), zaś mała odległość od Warszawy otwiera drogi na całą Polskę i świat.

Z Nadarzyna do Warszawy można dojechać w 30 minut korzystając z usług MZA oraz PKS.Podróż samochodem do lotniska Okęcie w Warszawie trwa ok. 20 minut. Z Nadarzyna do Centrum Warszawy jest ok. 25 km, do lotniska Okęcie - 20 km. Odległości od tras szybkiego ruchu: Warszawa-Kraków - 7 km, Warszawa-Poznań - 20 km.Urząd Gminy Nadarzyn
 

'

Władze Gminy Nadarzyn wspierają wszelką inicjatywę, której celem jest podjęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że działalność ta jest przyjazna środowisku.

Drogi w gminie

Przez gminę Nadarzyn przebiegają drogi krajowe (15 km), wojewódzkie (4 km), powiatowe (43 km) i gminne (161 km). Układ tych dróg zapewnia sprawne i wygodne połączenie wewnątrz gminy oraz powiązania Nadarzyna z gminami sąsiednimi. 

Informacje gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nadarzyn w ostatnich latach dynamicznie wzrasta (w 2000 r. było ich 827, a w marcu 2010 r. już 1378). Ponad 40 spośród nich, to duże firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

Budownictwo mieszkaniowe

W Nadarzynie i sołectwach położonych w północnej części gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i małomiasteczkowa. W południowej części gminy, ze względu na jej rolniczy charakter, przeważa zabudowa zagrodowa, co jednak z każdym rokiem ulega zmianie – po opracowaniu i przyjęciu planu przestrzennego zagospodarowania gminy Nadarzyn setki hektarów przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową.

Na terenie gminy Nadarzyn wydawanych jest rocznie ok. 800 pozwoleń na budowę, z czego ponad połowa dotyczy zabudowy mieszkaniowej.

Przemysł

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Nadarzyn uwzględniono prowadzenie nieuciążliwej działalności przemysłowej oraz działalności usługowej na terenach przyległych do trasy katowickiej.

Handel i usługi

Istnieje możliwości inwestowania na terenie całej gminy, jednak najbardziej dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki obserwuje się wzdłuż trasy Warszawa-Wrocław, gdzie powstają różnorodne firmy.

W gminę Nadarzyn uwierzyli między innymi:

3M Poland Sp. z o. o.

7bulls.com S.A. (następczyni prawna AS Motors Sp. z o.o.)

Atlas S.C. Wytwórnia klejów i zapraw budowlanych

Centrum Mody Sp. z o.o.

DAF Max Truck Sp. z o. o.

JC Auto S.A.

Mago S.A. Producent regałów sklepowych i magazynowych

Man Sp. z o. o.

Maximus  – centrum handlowo - usługowe

Metra Poland Aluminium Sp. z o. o.

Nadarzyn Industrial Park Sp. z o.o.

Scania Polska S.A.

Schenker Sp. z o.o.

Schell – stacja paliw

Sobkol S.C.

Thermoplast Distribution Sp. z o. o.

Volvo Polska sp z o.o.

Wanzl Sp. z o. o.

Vitro Warszawa Sp. z o. o.

Turystyka

Na walory przyrodnicze gminy składają się zabytkowe parki z alejami lipowymi (w Młochowie, Rozalinie, Bielinach i Paszkowie) lasy z malowniczymi pieszymi szlakami turystycznymi oraz pomnikami przyrody i rezerwatami przyrodniczymi (Młochowski Łęg i Młochowski Grąd).

Wśród zabytków na uwagę zasługują: kościół św. Klemensa w Nadarzynie z drewnianą dzwonnicą, która, jako prowizoryczna budowla powstała po wybudowaniu kościoła, zespół pałacowo-parkowy w Młochowie, park i pałac w Rozalinie (obecnie znajduje się w rękach prywatnego właściciela).

W gminie jest 158 miejsc noclegowych (tylko w hotelach, nie licząc miejsc w gospodarstwach agroturystycznych oraz kwater pracowniczych).

Rolnictwo

Utrzymuje się w południowej części gminy, gdzie przeważają grunty IV i V klasy o uregulowanych stosunkach wodnych. Bliskość producentów i rynków zbytu stwarza dobre warunki do rozwoju gospodarstw specjalistycznych i przetwórstwa owocowo – warzywnego.

Większość z ponad 500 miejscowych gospodarstw indywidualnych ma powierzchnię od 1do 5 ha.

InwestycjeŁ

- w 2011 r. budżet wyniósł 65 109 654,90 zł

- w 2010 r. budżet wyniósł 85 mln zł.

- w 2009 r. budżet wyniósł  82 569 617,61 zł., z czego ponad 42 mln przeznaczono na wydatki inwestycyjne;

- w 2008 r.  budżet wyniósł  61 267 234, 15  zł., z czego ponad 26 mln przeznaczono na wydatki inwestycyjne

- w 2007 r. budżet wynosił  62 732 269,12 zł, z czego ponad 34 mln przeznaczono na wydatki inwestycyjne.


Największe inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat to:

- rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie;

- rewitalizacja zabytkowego parku w Młochowie;

- budowa nowego Urzędu Gminy Nadarzyn;

- budowa kompleksu boisk sportowych ( w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012") Kostowiec, Rusiec/Młochów;  
- budowa Gimnazjum w Nadarzynie z halą widowiskowo-sportową;

- budowa hali sportowej oraz boisk przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie;

- remont budynku obecnego Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Młochowie;

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej.
- rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie;
- modernizacja rynku w Nadarzynie;
- budowa świetlicy w Rozalinie;
- rozbudowa przedszkola w Wolicy;
- rozbudowa oczyszczalni w Walendowie;
- skanalizowanie ok. 70% gminy;
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.


Plany na najbliższą przyszłość obejmują:

- budowę nowych dróg o nawierzchni bitumicznej i modernizację istnieją dróg tłuczniowych;
- budowę nowych chodników,
- położenie kanalizacji na terenie całej gminy.


Infrastruktura - w gminie już są:

- studnie głębinowe dostarczające wodę z czwartorzędowych pokładów geologicznych (w Nadarzynie, Walendowie, Woli Krakowiańskiej, Bielinach);

- sieci: wodociągowa i gazowa na terenie wszystkich sołectw gminy;

- oczyszczalnie ścieków (5 na terenie gminy);

- 100% telefonizacji;

-  w dużej mierze zmodernizowane drogi i ciągi pieszo – jezdne;

-  połączenie z Warszawą: ZTM i PKS.

 


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.013 |