Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktWyróżnienia i certyfikaty gminy Nadarzyn

Przyznanie wizerunku „Orła Białego” 2003r.Gmina Nadarzyn 

jest dynamicznie rozwijającą się gminą, docenianą od lat na forum ogólnopolskim. Od 1999 roku uczestniczy w ogólnokrajowych rankingach gmin, przeprowadzanych między innymi przez „Rzeczpospolitą”, dwutygodnik samorządowy „Wspólnota” oraz Centrum Badań Regionalnych. Gmina obecna jest w „Złotej Setce Samorządów”, a wysokie miejsca zajmowane w tych rankingach i podsumowaniach świadczą o jej stabilnym i trwałym rozwoju.

Rankingi:

10. miejsce w kraju (3. miejsce na Mazowszu) w rankingu „Najlepszych Samorządów” (ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą”). W tym samym rankingu Gmina Nadarzyn otrzymała tytuł „Najlepszej Gminy w dziedzinie ochrony środowiska”- za zajęcie III miejsca w kraju i drugiego na Mazowszu - spośród gmin, które poniosły największe wydatki na ochronę środowiska.(2005 r.).

22. miejsce w kraju (2. miejsce na Mazowszu) w zestawieniu miast, gmin i powiatów o najwyższych i najniższych dochodach („Wspólnota” nr 15, z 23 lipca 2005 r.)

7. miejsce w skali kraju w rankingu poziomu życia w miastach wojewódzkich, powiatach, małych miasteczkach i gminach wiejskich („Wspólnota” 18 września 2005 r.).

7 miejsce w skali kraju (2. w woj. mazowieckim) w rankingu ogólnopolskiego tygodnika samorządowego „Wspólnota” (nr 33/831 z 18 sierpnia 2007 r.) na najzamożniejsze polskie samorządy.

4. miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów ze względu na ich nadwyżkę operacyjną w 2006 r. (marzec 2008 r.). Wyniki rankingu zostały przedstawione w tygodniku samorządowym „Wspólnota” (nr 9/859).

5. miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów za lata 2007 - 2009 w kategorii gminy wiejskie – przeprowadzonym przez pismo „Wspólnota” (Nr 41/995, 9 października 2010 r.).

Dyplomy, Wyróżnienia i Certyfikaty:

"Dyplom Mistrza Zrównoważonego Rozwoju" – za pięcioletnią obecność w Złotej Setce (2004 r.).

Wizerunek Orła Białego za „Najlepszy Samorząd na Mazowszu” – 2003 r.,

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - 2004, 2005, 2006, 2011, W 2006 r. - za trzykrotne uzyskanie tego wyróżnienia Gmina Nadarzyn otrzymała tytuł "Złotej Lokalizacji Biznesu".

„Przejrzysta Polska” (2006 r.) - gmina Nadarzyn znalazła się w gronie samorządów, które zrealizowały sześć zadań obligatoryjnych i otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie akcji społecznej, której celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

„Najlepsza Gmina Wiejska” oraz 16. miejsce w kraju (4. miejsce na Mazowszu) w ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” rankingu. Pod względem dochodów własnych nasza gmina uplasowała się na 1. miejscu w kraju w swojej kategorii i 2. miejscu w kraju jeśli weźmiemy pod uwagę także miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie.

„Mazowiecka Gmina Roku”- II miejsca: listopad 2008 r., październik 2010 r.; wyróżnienia: listopad 2009, październik 2011 r.

"Modernizacja Roku 2009" - Gmina uzyskała wyróżnienie za udział w I etapie Konkursu - za restaurację Zespołu Pałacowo- Parkowego w Młochowie.

„Teraz Polska”- 8. miejsce w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin wiejskich w 2008 roku. Ranking Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. (listopad 2008 r.)

„Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej” (kwiecień 2008 r.) - Gminie Nadarzyn przyznano certyfikat z tytułu uczestnictwa w programie pilotażowym.

 „Najpiękniejsze Parki Mazowsza” (listopad 2009 r.) - wyróżnienie za park w Młochowie w kategorii Park Duży.

Nagroda „Białego Kruka” – Fundacji Promocja Zdrowia dla Wójta Gminy – p. Janusza Grzyba. (wrzesień 2009).

„Samorząd Przyjazny Szkole Uczącej się” (październik 2010 r.) - Gmina Nadarzyn znalazła się w gronie 15 wyróżnionych gmin z całej Polski.

„Sukces mijającej kadencji 2006-2010” ( październik 2010 r.) - Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz Grzyb zajął IV miejsce w kategorii gminy wiejskie, przeprowadzonym przez pismo „Wspólnota” (Nr 43/997, 23 października 2010 r.).

„Europejska Gmina, Europejskie Miasto” (3 listopada 2010 r.) - 2. miejsce w woj. mazowieckim w kategorii gmina wiejska (organizatorami rankingu byli między innymi: Dziennik „Gazeta Prawna”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

"Sportowa Gmina Roku 2011" – lipiec 2011 r. - Gmina Nadarzyn została wyróżniona za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

"Sportowa Gmina Roku 2013" - 23 maja 2013 r. Gmina Nadarzyn została uhonorowana wyróżnieniem „Sportowa Gmina” – przyznawanym w ramach programu „Budujemy sportowa Polskę” - dla samorządów, umiejętnie łączących budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.016 |