Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Zadania inwestycyjne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

1. Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Walendowie gm. Nadarzyn.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nadarzyn, Strzeniówka, Rusiec, Stara Wieś, Kajetany - etap Strzeniówka gm. Nadarzyn, w granicach administracyjnych powiatu pruszkowskiego.
3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP w Nadarzynie.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Kajetanach oraz rozbudowa stacji podciśnieniowej SP1 i dwa przejścia przewodami kanalizacji podciśnieniowej pod drogą krajową nr 8 w Nadarzynie.
5. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Młochowie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Rozalina i Młochowa.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie przy ulicy Turystycznej.
7. Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr. = 350 m3/d i kanalizacji sanitarnej w Wolicy.

© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.006 |