Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktDom Dziecka w Walendowie


Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Dom usytuowany jest w Walendowie, 22 km od Warszawy, przy trasie Warszawa-Katowice.

Dom Miłosierdzia jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego, powołaną dnia 22 lipca (Ldz. 125/EG/2007) przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapewniamy naszym wychowankom:

- pobyt stały lub okresowy,

- wyżywienie dostosowane do potrzeb i wieku rozwojowego,

- wyposażenie w odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku stosowne do wieku i potrzeb,

- środki higieny osobistej,

- zabawki stosowne do wieku rozwojowego,

- leczenie i zaopatrzenie w leki,

- dostęp do nauki i pomoc w nauce oraz uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, a także podręczniki i przybory szkolne,

- uczestnictwo w innych zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjnych i sportowych,

- opłaty przejazdów do szkoly oraz zamieszkania w bursach i internatach,

- kieszonkowe,

- kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi.

W działalności opiekuńczo wychowawczej celem Zgromadzenia jest zapewnienie wychowankom i podopiecznym wszechstronnej pomocy materialnej i duchowej, uczenie życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską, dążenie do ich zawodowego i życiowego usamodzielnienia.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej - całodobowej opieki wychowania, a zwłasza: zakwaterowania, wyżywienia, dostepu do kształcenia i leczenia, wypoczynku i rekreacji, poszanowania godności i tożsamości oraz prawa do wolności sumienia i wyznania.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, ma charakter koedukacyjny, dysponuje 14 miejscami z możliwością zwiększenia do 30 miejsc.


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.007 |