www.promocja.nadarzyn.pl

:: UG Nadarzyn – informacja
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-09-02 09:51:56)

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami UG Nadarzyn przypomina, że na podstawie art. 47b ust. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi i nazwą ulicy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami - Andrzej Żuchowski


adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1553