www.promocja.nadarzyn.pl

:: UG Nadarzyn – zawiadomienie
Wiadomość dodana przez: Dorota (2011-04-07 12:13:29)

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, iż dnia 14 kwietnia 2011 r. o godz. w Świetlicy NOK w Parolach odbędzie się zebranie wiejskie, zwołane w celu wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Parole. Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie Rady Sołeckiej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Rady Sołeckiej.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

 
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1833