www.promocja.nadarzyn.pl

:: UG Nadarzyn – zawiadomienie
Wiadomość dodana przez: Dorota (2011-04-07 12:11:59)

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, iż dnia 12 kwietnia 2011 r. o godz. w sali Instalsan, ul. Grodziska 58 odbędzie się zebranie wiejskie, zwołane w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stara Wieś. Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Sołtysa.

7 .Wybór Rady Sołeckiej.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1832