www.promocja.nadarzyn.pl

:: Ogłoszenie
Wiadomość dodana przez: Justyna (2011-10-31 11:14:00)

Wójt Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości, że grunt wskazany poniżej, wpisany w ewidencji gruntów jako „Wspólnota gruntowa wsi Krakowiany” Gmina Nadarzyn chce uznać za mienie gminne.

Roszczenia w odniesieniu do wykazanej działki można wnosić do Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, pokój nr 110 , tel. (22) 729-81-85 wew. 162, w terminie do dnia 14.01.2012 r.

Po upływie w/w terminu Gmina Nadarzyn wystąpi do Starosty Pruszkowskiego z wnioskiem o uznanie poniższej nieruchomości za mienie gminne stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 63, nr 28, poz. 169 z późn. zm.).

Obręb Krakowiany działka nr 39 – 0,6800 ha

Z up. Wójta Gminy

ZASTĘPCA WÓJTA

 Dr Tomasz Muchalski


adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=2082