www.promocja.nadarzyn.pl

:: UG - inwestycje
Wiadomość dodana przez: Dorota (2013-06-20 13:02:33)

W dniu 18 czerwca 2013 r. ogłoszone zostało rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Nadarzyn oraz remont nawierzchni mineralno-bitumicznej z frezowaniem odcinka drogi gminnej nr 310345w w Parolach. Wybrano najkorzystniejsze oferty. Wykonawcą pierwszego zadania będzie firma DROG – REM Sp. z o.o. ul. MORY 8, 01-330 WARSZAWA, natomiast drugiego PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o., ul. KOLEJOWA 28, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI. Więcej:www.bip.nadarzyn.pl Informacje o prowadzonych inwestycjach  - Referat Inwestycji UG


adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=3087