www.promocja.nadarzyn.pl

:: Zakończenie projektu „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ”
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-11-18 15:25:13)

Dnia 5 listopada br., w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste zakończenie projektu ROZWÓJ – SZANSA -AKTYWNOŚĆ.  Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli - Wójt p. Janusz Grzyb i Sekretarz p. Tomasz Muchalski, przedstawiciele Rady Gminy - Przewodniczący p. Piotr Kozłowski i Zastępca Przewodniczącego p. Danuta Wacławiak, pracownicy GOPS oraz bohaterowie wydarzenia – grupa beneficjentów, kończących udział w projekcie. Celem ogólnym projektu było zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez sześciu młodych uczestników 4 kobiety, 2 mężczyzn w wieku 19-28 lat, będących klientami ośrodka.Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem indywidualnym przez pracowników socjalnych oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach psychologicznych, doradztwa zawodowego, kursie prawa jazdy oraz kursie techniki sprzedaży i obsługi klienta. Beneficjenci w czasie trwania projektu otrzymywali także wsparcie finansowe i catering.  We wrześniu cała grupa uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym o charakterze turystyczno edukacyjnym do Kazimierza Dolnego i zamku w Janowcu.

              O tym jak ważne było to przedsięwzięcie dla młodzieży, świadczą słowa Justyny Wyłupek, jednej z dziewcząt objętych pomocą, dziękującej w imieniu całej grupy za daną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie szansę na rozwój i aktywność zawodową.

                                                                                                                                             Grażyna Witkowska

                                                                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                                                                             Koordynator Projektu

 

 
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1656