www.promocja.nadarzyn.pl

:: NOK – konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-11-19 08:22:12)

Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w XIII Konkursie plastycznym „Szopka Bożonarodzeniowa”. Regulamin: czytaj w więcej. www.nok.pl XIII Konkurs Plastyczny “Szopka Bożonarodzeniowa”

REGULAMIN:

1.  Cel: kultywowanie tradycji ludowej i dziedzictwa narodowego.

2.  Organizator Konkursu: Nadarzyński Ośrodek Kultury.

3.  Konkurs ma zasięg gminny (Gmina Nadarzyn).

4.  Do Konkursu należy zgłaszać prace nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych: 

5.  Forma pracy: SZOPKA PRZESTRZENNA – technika dowolna (uwaga: nie będą oceniane prace z „gotowymi” figurkami)

6.  Wymiary podstawy szopki przestrzennej max. szer. 30 cm i max. dł. 50 cm, technika i materiał – dowolne

7.  Kategorie wiekowe uczestników:

- przedszkole

- klasa I-III

- klasa IV-VI

- szkoły ponadpodstawowe

- dorośli

8.  Prace będą oceniane przez jury, dla najciekawszych prac przewidujemy nagrody.

Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.

9.  Jury konkursu
Członkami jury będą plastycy oraz przedstawiciele Organizatora Konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

10.  Uczestnik Konkursu może zgłosić 1 pracę.

11. Na każdej pracy należy zamieścić metryczkę w widocznym miejscu: imię i nazwisko, kategoria wiekowa – np. klasa I - III, nazwa placówki (dotyczy prac, które były skierowane przez szkoły, przedszkola, świetlice NOK, świetlicę środowiskową), imię i nazwisko opiekuna, kontakt telefoniczny. Prosimy pisać drukowanymi literami. Prace bez metryczek nie będą przyjmowane.

12. Terminy:

·                     10 grudnia 2010 r. do godz. 20.00 (piątek) – ostateczny termin składania prac.

·                     14 grudnia 2010r. (wtorek) - 6 stycznia 2011r. (czwartek) wystawa prac w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.

·                     do 7 stycznia 2011r. (piątek) - odbiór prac. Po tym terminie prace przechodzą na własność NOK. 

·                     Wyniki konkursu oraz inne informacje (data i miejsce wręczenia nagród) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.nok.pl w zakładce Konkursy oraz w gablocie NOK.

13. Instytucje mogą zgłosić do Konkursu najwyżej 3 prace w każdej z kategorii.

14. Nadesłane lub dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do różnych publikacji bez zgody ich autorów. Przekazanie  prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału!

 
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1657