www.promocja.nadarzyn.pl

:: Zaproszenie na Rodzinny Rajd Rowerowy
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-06-22 14:50:49)

Serdecznie zapraszamy w dniu 4 lipca 2010 r. na Rodzinny Rajd Rowerowy pod honorowym patronatem Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn - p. Agnieszki Kuźmińskiej. Organizatorami rajdu są: Nadarzyński Ośrodek Kultury i 3M Poland. Trasa rajdu będzie wiodła m.in. Szlakiem Turystyczno-Kulturowym "Przygoda z historią oraz bogactwem przyrody Gminy Nadarzyn". Regulamin rajdu czytaj w więcej. www.nok.plREGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

CEL IMPREZY:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji, upowszechnianie sportu rodzinnego, propagowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY: Nadarzyński Ośrodek Kultury

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio u organizatora od 17 czerwca do 1 lipca br. w godz.10.00 – 19.00.

2. Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik powinien mieć dowód tożsamości w celu weryfikacji numeru Pesel oraz adresu zamieszkania (danych niezbędnych do ubezpieczenia NNW).

3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

4. W rajdzie uczestniczą wyłącznie rodziny.

5. Każda rodzina musi składać się, z co najmniej jednej osoby dorosłej.
6. Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach) mogą uczestniczyć w rajdzie WYŁĄCZNIE pod opieką osób dorosłych biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

7. Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci).

8. Dojazd do miejsca startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie.

9. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, pompkę, itp.).

10. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma dokładne instrukcje dotyczące trasy rajdu, mapę oraz zapozna się z regulaminem na starcie rajdu.
11. Każdy zarejestrowany uczestnik objęty będzie ubezpieczeniem NNW.

12. Każdy uczestnik ma zagwarantowane zabezpieczenie medyczne.

13. Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia (zał. Nr 1) pod następującą klauzulą:

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swój udział w rajdzie.  Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą brać udział w rajdzie rowerowym, wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 21 lat.

 

14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rodzinnego rajdu rowerowego.

15. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

16. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

17. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają swoją zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych na tronie internetowej NOK oraz prasie lokalnej.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

19. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym.

NAGRODY
1. Zostaną wręczone nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.

2. Nagrodzona zostanie również najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie.

3. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

TERMIN

 I edycja – 4 lipca 2010r. (niedziela), godz. 11.00

 

TRASA RAJDU:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młochowie (okolice pałacu: start rajdu)–park w /dawnych/ Bielinach – Zespół Pałacowo-Parkowy w Rozalinie – żółty szklak turystyczny w Lasach Młochowskich – staw w Krakowianach – leśniczówka w Młochowie – ostoja Danieli – zespół Pałacowo-Parkowy w Młochowie.
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1499