www.promocja.nadarzyn.pl

:: Kajetany - Jubileusz 20-lecia - od Ośrodka „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu
Wiadomość dodana przez: Dorota (2013-07-19 15:37:04)

25 tytułów doktorskich, do 70 operacji poprawiających słuch dziennie, organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, ponad 300 nagród i wyróżnień, 1295 publikacji polskich i zagranicznych, 4858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych. To zaledwie niewielki fragment zgromadzonego przez 20 lat dorobku naukowego, klinicznego, organizacyjnego i medycznego prof. Henryka Skarżyńskiego i jego Zespołu. Te unikatowe w skali naszego kraju osiągnięcia były możliwe m.in. dzięki utworzeniu Ośrodka Diagnostyczno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. 14 lipca minęła 20 rocznica otwarcia tej placówki. O uroczystościach jubileuszowych tej unikatowej w skali światowej placówki czytaj: http://whc.ifps.org.pl/jubileusz-20-lecia-od-osrodka-cochlear-center-do-swiatowego-centrum-sluchu/

Źródło: http://whc.ifps.org.pl/jubileusz-20-lecia-od-osrodka-cochlear-center-do-swiatowego-centrum-sluchu
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=3133