www.promocja.nadarzyn.pl

:: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wiadomość dodana przez: Dorota (2011-04-07 12:23:41)

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w dniach 11 - 20 kwietnia 2011 r. zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Nadarzyn zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe przewidziane do wywiezienia należy wcześniej zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych, tel. (22) 739 42 00, w pon. w godz. 9.00– 17.00 i od wt. do pt. w godz. 8.00 – 16.00. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpłatnie, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. Szczegóły: patrz w więcej.

Miejscowość

Termin wywozu

WOLICA

WALENDÓW

Poniedziałek

11 kwietnia 2011 r.

w godz. 800 – 1200

SZAMOTY

KAJETANY

Wtorek

12 kwietnia 2011 r.

w godz. 800 – 1200

STRZENIÓWKA

 

Środa

13 kwietnia 2011 r.

w godz. 800 – 1200

STARA WIEŚ

RUSIEC

Czwartek

14 kwietnia 2011 r.

w godz. 800 – 1200

URZUT

ROZALIN

MŁOCHÓW

Piątek

15 kwietnia 2011 r.

 

w godz. 800 – 1200

PAROLE

KRAKOWIANY

WOLA KRAKOWIAŃSKA

Poniedziałek

18 kwietnia 2011 r.

 

w godz. 800 – 1200

NADARZYN I

NADARZYN II

Wtorek 19 kwietnia;                                  Środa 20 kwietnia 2011r.

w godz. 800 – 1200

Odpady wielkogabarytowe należy zapakować (zawiązać) i wystawić przed posesją w godzinach. 800 – 1200 , skąd zostaną następnie zabrane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych z Nadarzyna.

Odpadami wielkogabarytowymi są:

a)    zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (armatura sanitarna)

b)    stare meble

c)    stolarka budowlana (okna, drzwi).

Inne odpady z gospodarstw domowych nie będą odbierane i należy utylizować je w sposób odmienny:

·     Niewielkie odpady komunalne, opony i inne wyroby z gumy, odpady budowlane i tzw. „zielone” należy utylizować indywidualnie za pośrednictwem firm wywożących odpady komunalne.

·     Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne (opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych, olejach, akumulatory i baterie, przeterminowane leki, świetlówki itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Graniczna 4 w Nadarzynie, w środy, w godzinach 1000 – 1400, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. (22) 739 42 00. Dowóz odpadów tego rodzaju organizuje właściciel na własny koszt.
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1834