www.promocja.nadarzyn.pl

:: Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Wiadomość dodana przez: Dorota (2013-04-24 12:53:45)

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy za wywóz śmieci mają obowiązek płacić w gminie tzw. „opłatę śmieciową”. Natomiast do dnia 1 lipca 2013 r. MIESZKAŃCY POWINNI ROZWIAZAĆ DOTYCHCZASOWE UMOWY Z FIRMAMI WYWOŻĄCYMI ŚMIECI DOMOWE. W Gminie Nadarzyn będzie wprowadzany system selektywnego zbierania śmieci w postaci podziału na 4 frakcje odpadów. Szczegóły: czytaj w więcej. Dodatkowe informacje: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn; tel. 22 729 81 72 wew. 140, 141, 143; e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl

Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. Ochrony Środowiska



W Gminie Nadarzyn będzie wprowadzany system selektywnego zbierania śmieci w postaci podziału na 4 frakcje odpadów:

1. Pojemnik (120 l lub 240 l) – na odpadki zmieszane zanieczyszczone lub nie nadające się do łączenia z innymi,

2. Worek żółty – łącznie na papier, plastik i metal (te materiały łatwo oddzielić w sortowni),

3. Worek biały – na szkło opakowaniowe (butelki i słoiki),

4. Worek niebieski lub szary - na sezonowe odpady zielone (liście, trawa, resztki roślinne).

Wywóz odpadów będzie odbywał się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Mieszkańcy mają obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy Nadarzyn deklarację dotyczącą rzeczywistej liczby mieszkańców oraz wysokości opłaty. Osoby segregujące odpady będą płacić „opłatę śmieciową” wg niższej stawki, bez dodatkowych kosztów (z wyjątkiem kosztów samodzielnego zakupu ogólnodostępnych worków na odpady zielone). Mieszkańcy, którzy nie będą zbierać śmieci selektywnie – będą ponosić wyższe opłaty. Natomiast wywóz odpadów komunalnych z instytucji, placówek i innych firmy po 1 lipca 2013 r. będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach – poprzez indywidualne umowy z firmami wywozowymi, płacąc za każdy wywożony pojemnik.

Dodatkowe informacje: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn.

Tel. 22 729 81 72 wew. 140, 141, 143; e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl

Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. Ochrony Środowiska




adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=2964