www.promocja.nadarzyn.pl

:: XXXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn - zaproszenie
Wiadomość dodana przez: Justyna (2013-06-17 12:51:50)

XXXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 – sala konferencyjna (I piętro). W programie obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwał w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś, Urzut, Kajetany, Szamoty; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty; wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=3079